Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ELEKTRO ĽUDIB výrobné družstvo invalidov
Sídlo:
Potočná 42, 90084 Báhoň
IČO:
31433294
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
18.03.2015
Koniec kontroly
16.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_ELEKTRO LUDIB v.d.i._007_2015_1030_1080.pdf
Veľkosť: 261 KB, Dátum zverejnenia: 16.04.2015

Späť