Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MICROPIX s.r.o. Galanta
Sídlo:
Krásna 1081/27, 92401 Galanta
IČO:
36774936
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
27.05.2015
Koniec kontroly
18.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam o vysledku kontroly_micropix, s.r.o. Galanta_007_2015_1030_1130.pdf
Veľkosť: 216 KB, Dátum zverejnenia: 18.06.2015

Späť