Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Márton & Márton s.r.o.
Sídlo:
Fučíkova 458/252, 92521 Sládkovičovo
IČO:
36261696
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
27.05.2015
Koniec kontroly
25.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Marton & Marton s.r.o. Sladkovicovo_007_2015_1030_1130.pdf
Veľkosť: 216 KB, Dátum zverejnenia: 25.06.2015

Späť