Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ZOE MEDIA
Sídlo:
Trnavské Mýto 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
42355249
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
08.02.2015
Koniec kontroly
19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam o výsledku kontroly_ZOE MEDIA_KA-007_2015_1030_1030_publ.pdf
Veľkosť: 218 KB, Dátum zverejnenia: 19.02.2015

Späť