Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
K P 3 s. r. o.
Sídlo:
M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
IČO:
46060111
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
09.07.2015
Koniec kontroly
27.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_K P 3_007_2015_1030_1080_publikovanie.pdf
Veľkosť: 266 KB, Dátum zverejnenia: 27.07.2015

Späť