Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
NOVÝ DEŇ n.o.
Sídlo:
Bradlanská 7/A, 91701 Trnava
IČO:
37986571
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
13.05.2015
Koniec kontroly
02.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam Nový Deň n.o..pdf
Veľkosť: 220 KB, Dátum zverejnenia: 02.07.2015

Späť