Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality
Sídlo:
Myslenická 92, 90203 Pezinok
IČO:
31754601
Právna forma:
Nadácia

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
18.05.2015
Koniec kontroly
30.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť