Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Leintech s. r. o.
Sídlo:
Hraničná 5, 82105 Bratislava-Ružinov
IČO:
45459258
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
09.07.2015
Koniec kontroly
09.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _Leintech s.r.o._007_2015_1030_1080_publikovanie.pdf
Veľkosť: 423 KB, Dátum zverejnenia: 09.08.2015

Späť