Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Lýdia Uherčíková U - COMPANY
Sídlo:
A. Hlinku 333/58, 90084 Báhoň
IČO:
43498647
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
18.05.2015
Koniec kontroly
30.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam _Lydia Uhercikova_U COMPANY_007_2015_1030_1080_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 255 KB, Dátum zverejnenia: 30.06.2015

Späť