Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MONTOSTROJ a.s.
Sídlo:
Poľná 4, 90301 Senec
IČO:
31411916
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
14.05.2015
Koniec kontroly
30.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_MONTOSTROJ a.s._007_2015_1030_1080.pdf
Veľkosť: 228 KB, Dátum zverejnenia: 30.06.2015

Späť