Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
cShop SK s. r. o.
Sídlo:
Eisnerova 54/C, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves
IČO:
44665016
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
16.03.2015
Koniec kontroly
20.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_cShop SK s r o _007_2015_1030_1080.pdf
Veľkosť: 284 KB, Dátum zverejnenia: 20.04.2015

Späť