Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
OKROS s.r.o.
Sídlo:
Cesta mládeže 18, 90101 Malacky
IČO:
44818700
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
16.03.2015
Koniec kontroly
08.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_OKROS s.r.o._007_2015_1030_1080.pdf
Veľkosť: 280 KB, Dátum zverejnenia: 08.04.2015

Späť