Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Protect work
Sídlo:
Závodská 679, 90873 Veľké Leváre
IČO:
42262941
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
31.05.2015
Koniec kontroly
22.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Protect work.pdf
Veľkosť: 246 KB, Dátum zverejnenia: 22.06.2015

Späť