Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
KONKOL SK, s.r.o.
Sídlo:
Raková 1497, 02351 Raková
IČO:
46358935
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
12.07.2015
Koniec kontroly
21.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_KONKOL SK s.r.o._KA_007_2015_1030_1140.pdf
Veľkosť: 104 KB, Dátum zverejnenia: 21.07.2015

Späť