Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
M-PROMEX s.r.o.
Sídlo:
Kukučínova 2599, 02401 Kysucké Nové Mesto
IČO:
36379034
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
05.02.2015
Koniec kontroly
26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_M-PROMEX s.r.o._KA-007_2015_1030_1140.pdf
Veľkosť: 86 KB, Dátum zverejnenia: 26.02.2015

Späť