Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MS BROS s.r.o.
Sídlo:
Lisková 664, 03481 Lisková
IČO:
46092269
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
14.06.2015
Koniec kontroly
09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_MS BROS s.r.o._KA-007_2015_1030_1140.pdf
Veľkosť: 80 KB, Dátum zverejnenia: 09.07.2015

Späť