Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Chránené dielne, s.r.o.
Sídlo:
Náb. J. Kráľa 4344/13a, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO:
45506434
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
02.07.2015
Koniec kontroly
23.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Chranene dielne_KA-007_2015_1030_1140.pdf
Veľkosť: 110 KB, Dátum zverejnenia: 23.07.2015

Späť