Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LERETEX s.r.o.
Sídlo:
Vansovej 1, 08001 Prešov
IČO:
46438432
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
22.06.2015
Koniec kontroly
21.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_LERETEX s.r.o._007_2015_1030_1110.pdf
Veľkosť: 95 KB, Dátum zverejnenia: 21.07.2015

Späť