Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SHELBY s. r. o.
Sídlo:
Briestenné 339, 01822 Pružina
IČO:
46671358
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
12.02.2015
Koniec kontroly
28.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SHELBY s. r. o._007_2015_1030_1120_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 209 KB, Dátum zverejnenia: 28.05.2015

Späť