Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SELUM s. r. o.
Sídlo:
Horná Streda 366, 91624 Horná Streda
IČO:
31384935
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
09.02.2015
Koniec kontroly
13.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Selum s. r. o..pdf
Veľkosť: 264 KB, Dátum zverejnenia: 13.05.2015

Späť