Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ABC shop s.r.o.
Sídlo:
Gen. M. R. Štefánika 1, 91601 Stará Turá
IČO:
43800050
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
09.02.2015
Koniec kontroly
10.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ABC shop s.r.o._007_2015_1030_1120_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 219 KB, Dátum zverejnenia: 10.06.2015

Späť