Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DMS - INVEST s. r. o.
Sídlo:
Metodova 7, 82108 Bratislava-Ružinov
IČO:
46244328
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
26.10.2015
Koniec kontroly
29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť