Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Inklúzia
Sídlo:
Panenská 29, 81103 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31800785
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
27.10.2015
Koniec kontroly
01.12.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť