Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Klub DONNA ROSI
Sídlo:
Kaštielska 15, 82105 Bratislava-Ružinov
IČO:
42185891
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
19.10.2015
Koniec kontroly
22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť