Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Združenie Lepší svet pre znevýhodnených
Sídlo:
Osuského 8, 85103 Bratislava-Petržalka
IČO:
31816002
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
22.10.2015
Koniec kontroly
29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Združenie_Lepší_svet_pre_znevýhodnených.pdf
Veľkosť: 358 KB, Dátum zverejnenia: 30.03.2016

Späť