Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Sídlo:
Turnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka
IČO:
30813891
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
22.10.2015
Koniec kontroly
22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť