Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
PPI - ETC Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Dvojkrížna 47, 82107 Bratislava-Vrakuňa
IČO:
35803860
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
16.02.2015
Koniec kontroly
19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť