Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
spicybrown s. r. o.
Sídlo:
Partizánska 424/9, 91451 Trenčianske Teplice
IČO:
46546707
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
08.02.2015
Koniec kontroly
28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_spicybrown sro_007_2015_1030_1120_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 354 KB, Dátum zverejnenia: 28.04.2015

Späť