Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (KUVOZE)
Sídlo:
Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov
IČO:
42181186
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
10.02.2015
Koniec kontroly
02.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_KUVOZE_KA_007_2015_1030 - publ.pdf
Veľkosť: 196 KB, Dátum zverejnenia: 02.03.2015

Späť