Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o.
Sídlo:
Slovienska 5/C, 84110 Bratislava-Devín
IČO:
46708502
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
03.02.2015
Koniec kontroly
01.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Daycare International_007_2015_1030_1030_zverejnenie.pdf
Veľkosť: 318 KB, Dátum zverejnenia: 01.03.2015

Späť