Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Green Art , a.s.
Sídlo:
Hradská 60/A, 82107 Bratislava-Ružinov
IČO:
36808601
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
18.10.2015
Koniec kontroly
13.01.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť