Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
PROVENTUS
Sídlo:
Vyšehradská 6, 85106 Bratislava-Petržalka
IČO:
42254345
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
10.02.2015
Koniec kontroly
26.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam o výsledku kontroly_Proventus OZ_KA-007_2015_1030_1030.pdf
Veľkosť: 233 KB, Dátum zverejnenia: 26.02.2015

Späť