Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum zborovej diakonie Kanaán
Sídlo:
Lazovná 23, 97401 Banská Bystrica
IČO:
45019266
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
24.06.2014
Koniec kontroly
14.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_CZD Kanaan_KA_059_2014_1080_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 213 KB, Dátum zverejnenia: 14.10.2014

Späť