Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o.
Sídlo:
Závod 419, 90872 Závod
IČO:
45741093
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
16.06.2014
Koniec kontroly
29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DSS sv. Michala n.o._059_2014_1080_1080_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 466 KB, Dátum zverejnenia: 29.09.2014

Späť