Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Sídlo:
Kubínyiho nám. 3, 98401 Lučenec
IČO:
35984791
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
12.02.2015
Koniec kontroly
19.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Novohradske muzeum a galeria v Lucenci_KA-016_2015_1090_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 294 KB, Dátum zverejnenia: 19.04.2015

Späť