Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Divadlo Jonáša Záborského
Sídlo:
Nám. legionárov 6, 08001 Prešov
IČO:
37783432
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-061/2014/1110

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2014/1110
Účel
Kontrola a vyhodnotenia stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
22.01.2014
Koniec kontroly
17.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DJZ_061_2014_1110_1110.pdf
Veľkosť: 235 KB, Dátum zverejnenia: 17.02.2014

KA-080/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
23.02.2012
Koniec kontroly
18.04.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť