Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Baka
Sídlo:
Baka 262, 93004 Baka
IČO:
00305260
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
21.01.2014
Koniec kontroly
27.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Baka_uplne znenie_058_2014_1080_1130.pdf
Veľkosť: 207 KB, Dátum zverejnenia: 27.03.2014

Späť