Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA
Sídlo:
Pri starom mlyne -, 90001 Modra
IČO:
00654795
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
29.10.2014
Koniec kontroly
26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_DSS a ZPB MEREMA_059_2014_1080_1080_zverejnenie.pdf
Veľkosť: 197 KB, Dátum zverejnenia: 26.11.2014

Späť