Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Sídlo:
Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves
IČO:
31297927
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
10.03.2015
Koniec kontroly
27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.pdf
Veľkosť: 390 KB, Dátum zverejnenia: 27.04.2015

Späť