Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Technické služby mesta Levoča
Sídlo:
Hradby 2, 05401 Levoča
IČO:
35528052
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-070/2014/1100

Kontrola správnosti, spoľahlivosti a úplnosti účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2014/1100
Účel
Preveriť správnosť, spoľahlivosť a úplnosť účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných prísp
Začiatok kontroly
15.09.2014
Koniec kontroly
26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Technicke sluzby mesta Levoca_070_2014_1100_1110.pdf
Veľkosť: 401 KB, Dátum zverejnenia: 26.11.2014

Späť