Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto
Sídlo:
Cesta do Rudiny 637, 02401 Kysucké Nové Mesto
IČO:
30231281
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-070/2014/1100

Kontrola správnosti, spoľahlivosti a úplnosti účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2014/1100
Účel
Preveriť správnosť, spoľahlivosť a úplnosť účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných prísp
Začiatok kontroly
25.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto_KA-070_2014_1100_1140_final.pdf
Veľkosť: 136 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

Späť