Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zoologická záhrada
Sídlo:
Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00179710
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-039/2021/1090

Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2021/1090
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu a samosprávy v zoologických záhra
Začiatok kontroly
19.07.2021
Koniec kontroly
24.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2014/1100

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2014/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
21.09.2014
Koniec kontroly
03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZOO_060_2014_1100_1080.pdf
Veľkosť: 269 KB, Dátum zverejnenia: 03.11.2014

Späť