Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Výskumný ústav potravinársky
Sídlo:
Priemyselná 4, 82475 Bratislava-Ružinov
IČO:
00167240
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2011/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov vynaložených na realizáciu úloh vedy a výskumu v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
18.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť