Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Suchohrad
Sídlo:
Suchohrad 140, 90064 Suchohrad
IČO:
00305090
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
16.07.2015
Koniec kontroly
20.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Suchohrad_006_2015_1080_1080_publikovanie.pdf
Veľkosť: 405 KB, Dátum zverejnenia: 20.08.2015

Späť