Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Sídlo:
Pri Šajbách 12, 83106 Bratislava
IČO:
34000666
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-014/2019/1032

Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2019/1032
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti využívania služobných bytov.
Začiatok kontroly
21.02.2019
Koniec kontroly
12.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2015/1030

Obmena výzbroje, techniky a správnosť postupov pri správe majetku.
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2015/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s finančnými prostr
Začiatok kontroly
01.02.2015
Koniec kontroly
29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť