Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ruská
Sídlo:
Ruská 0, 07677 Ruská
IČO:
00331881
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
19.01.2014
Koniec kontroly
23.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _obec Ruska_058_2014_1080_1090.pdf
Veľkosť: 161 KB, Dátum zverejnenia: 23.02.2014

Späť