Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Matica slovenská
Sídlo:
ul. P. Mudroňa 1, 03601 Martin
IČO:
00179027
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
02.06.2015
Koniec kontroly
19.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Matica slovenska.pdf
Veľkosť: 165 KB, Dátum zverejnenia: 19.08.2015

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
15.01.2014
Koniec kontroly
16.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Matica slovenská Martin_041_2014_1030_1140.pdf
Veľkosť: 368 KB, Dátum zverejnenia: 16.02.2014

Späť