Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Petrovice
Sídlo:
Petrovice 80, 01353 Petrovice
IČO:
00321541
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
23.06.2014
Koniec kontroly
20.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Petrovice_ZpS_059_2014_1080_1140.pdf
Veľkosť: 174 KB, Dátum zverejnenia: 20.10.2014

Späť