Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ondrejovce
Sídlo:
Ondrejovce 58, 93551 Ondrejovce
IČO:
00587575
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
28.01.2015
Koniec kontroly
17.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Ondrejovce_006_2015_1080_1100.pdf
Veľkosť: 148 KB, Dátum zverejnenia: 17.03.2015

Späť