Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Obyce
Sídlo:
Cintorínska 229, 95195 Obyce
IČO:
00308358
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-064/2014/1140

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2014/1140
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev
Začiatok kontroly
24.04.2014
Koniec kontroly
07.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Obyce_064_2014_1140_1100.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 07.08.2014

Späť